Dostawa i Zwroty

DOSTAWA I ZWROTY

Dostawa

 

Zobowiązujemy się dostarczyć Towar na Adres Dostawy podany przez klienta w podanym przez nas czasie lub w czasie ustalonym z klientem, dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to bez żadnych opóźnień, zaznaczamy jednak, że możemy dostarczyć Towar nie później, niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy.

W każdej chwili, z przyczyn niezależnych od Ciebie, jeśli Towar nie zostanie przez nas dostarczony (przy zachowaniu wszelkich zasad) możesz uznać Umowę za zakończoną jeśli:

 a. odmawiamy dostawy Towaru, pomimo uprzednich ustaleń w Umowie, w której widnieje zapis, że Towar ma być dostarczony w konkretnym terminie, lub 

 b. gdy nie dostarczyliśmy Towaru, także wtedy kiedy ustaliłeś z nami kolejny termin dostawy, po upływie którego dostawa również nie nastąpiła. 

W momencie kiedy Umowa zostanie zerwana, (przy zachowaniu wszelkich zasad) zwrócimy Ci koszta zawarte w Umowie.  

Jeśli zdajesz sobię sprawę z możliwości odstąpienia od Umowy, ale nie zrobisz tego, nie przysługuje Ci prawo do anulowania Zamówienia na Towary, a jeśli odstąpisz od Umowy (przy zachowaniu wszelkich zasasad) zwrócimy Ci pieniądze za Towary zgodnie z Umową. Jeśli Towar zostanie do Ciebie dostarczony, musisz go zwrócić, lub poprosić nas o odebranie Towaru, za co poniesiemy koszt. 

Jeśli Towary tworzą wspólną całość (całość jako grupa produktów połączonych tym samym motywem) nie możesz odrzucić jednego z tych produktów, bez usunięcia całego zamówienia na wszystkie produkty z zamówienia. 

Nie dostarczamy towarów za granicę. Jednakże jeśli jednak zdecydujemy się na dostarczenie zamówienia za granicę, wówczas będziesz zobowiązany pokryć wszystkie koszta dodatkowe związane z taką przesyłką. 

Wyrażasz zgodę, na to, że niektóre Towary mogą być przez nas dostarczane na raty, może to wynikać z braków na magazynie, zapewniamy jednak, że nie zostaniesz obciążony za to dodatkowymi kosztami. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz w stanie odberać Towaru w Miejscu Dostawy, możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania towaru przed ponownym dostarczeniem.

Towar stanie się Twoją własnością i będziesz ponosił za niego odpowiedzialność w momencie dostawy. Doradzamy sprawdzenie zawartości paczki przed odbiorem Towaru. 

 

Zwrot towarów

Jeśli otrzymałeś Towar z zamówienia, które anulowałeś, jesteś zobowiązany do odesłania nam tych Produktów jak najszybciej i nie poźniej, niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy anulowałeś zamówienie. Termin zwrotu zostanie zachowany, jeśli Towar dojdzie do nas w ciągu 14 dni. Zgadzasz się także na pokrycie kosztów przesyłki. 

W celu wyjaśnienia Praw do Anulacji zamówienia:

 a. Umowa na dystans zostaje zawarta między dostawcą a odbiorcą za porozumieniem stron i z zachowaniem zasad wynikających ze świadczenia usług na odległość, oraz stosowania odpowiednich środków komunikacji, podczas trwania śwaidczenia usługi, czyli do czasu dostarczenia towaru;

 b. umowa sprzedaży oznacza umowę na mocy której dostawca zgadza się na dostarczenie produktu i na przeniesienie własności na zamawiającego, zamawiający z kolei zgadza się na poniesienie kosztów z tym związanych, które zawierają cenę produktu, oraz usług temu towarzyszących.

W każdym innym przypadku (zmiana produktu w związku z 6 miesięczną gwarancją) zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towaru.