Zasady i Warunki

Ogólne warunki handlowe

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej: Ogólne Warunki Handlowe, OWH) zawierają warunki korzystania z usług (dalej: Usługa) przez Użytkownika (dalej: Klient lub Użytkownik), dostępnych na stronach internetowych https://uberpl.wearyourebrand.com, https://uberpt.wearyourebrand.com, https://uberes.wearyourebrand.com,https://ubernl.wearyourebrand.com, https://uberse.wearyourebrand.com, https://uberuk.wearyourebrand.com, https://uberie.wearyourebrand.com, https://uberfr.wearyourebrand.com, https://uberde.wearyourebrand.com, https://uberch.wearyourebrand.com, https://uberbe.wearyourebrand.com, https://uberke.wearyourebrand.com, https://uberza.wearyourebrand.com, https://uberit.wearyourebrand.com prowadzonych przez Delivery Tech OÜ (Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia ), e-mail: info@wearyourebrand.com, dalej: Operator lub Sprzedawca).

Jeśli chcesz być klientem opcji oferowanych przez nasz Sklep internetowy, przeczytaj uważnie nasze Ogólne Warunki Handlowe i korzystaj z naszych usług tylko wtedy, gdy zgadzasz się ze wszystkimi jego punktami i uważasz je za wiążące dla Ciebie, ponieważ warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja niniejszych OWH przez Użytkownika.

Dane Usługodawcy

Nazwa usługodawcy: Delivery Tech OÜ, siedziba usługodawcy: Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01/07/2021 r. i pozostaje w mocy do czasu jego odwołania. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Korzystając z serwisu internetowego, Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie regulacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego będą go automatycznie obowiązywać.

Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej prowadzonej przez Usługodawcę lub zapoznaje się w jakikolwiek sposób z jej treścią - nawet jeśli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przyjmuje do wiadomości, że postanowienia Regulaminu są dla niego wiążące. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje regulaminu, nie jest uprawniony do przeglądania zawartości strony internetowej.

Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do strony internetowej, wszelkich jej szczegółów oraz treści na niej zawartych, jak również do rozpowszechniania strony internetowej. Zabrania się pobierania, elektronicznego przechowywania, przetwarzania i sprzedaży treści lub jakiejkolwiek części treści zawartych na stronie internetowej bez pisemnej zgody Usługodawcy.

Rejestracja / zakup

Dokonując zakupu / rejestracji na stronie internetowej, użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszych OWH oraz Informacje o zarządzaniu danymi opublikowane na stronie internetowej, a także wyraża zgodę na zarządzanie danymi.

Użytkownik jest zobowiązany do podania własnych, prawdziwych danych podczas zakupu / rejestracji. W przypadku podania nieprawdziwych lub umożliwiających identyfikację osób danych podczas zakupu / rejestracji, wynikająca z tego umowa elektroniczna jest nieważna. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność, jeżeli Użytkownik korzysta z jego usług w imieniu innej osoby, posługując się danymi innej osoby.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy, które można przypisać błędnie i/lub niedokładnie podanym przez Użytkownika danym.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez Użytkownika hasła lub udostępnienia go osobom nieupoważnionym z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

Asortyment produktów i usług, które można nabyć

Przedstawione produkty można zamówić wyłącznie online. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają ustawowy podatek VAT. Opłata za dostawę jest obliczana i dodawana do strony kasy. Nie ma dodatkowej opłaty za opakowanie.

W sklepie internetowym Usługodawca wskazuje szczegółowo nazwę i opis produktu oraz wyświetla zdjęcie produktów. Zdjęcia zamieszczone na karcie katalogowej produktu mogą różnić się od rzeczywistych i mogą być wykorzystane jako ilustracje. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności wynikające z wyświetlanego w sklepie internetowym zdjęcia, a rzeczywistym wyglądem produktu.

Usługodawca ma prawo do zmiany cen produktów, przy czym Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny opublikowanej przy składaniu zamówienia. W przypadku wprowadzenia ceny specjalnej, Usługodawca w pełni poinformuje Użytkowników o ofercie specjalnej i dokładnym czasie jej trwania. Promocje, kupony i rabaty dotyczą wyłącznie produktów pełnowartościowych!

Proces składania zamówienia

Użytkownik może rozpocząć zakup po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika, a następnie przejściu na stronę sklepu internetowego.

Użytkownik określa liczbę produktów, produktów, które chce zakupić.

Użytkownik dodaje wybrane produkty do koszyka. Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć zawartość koszyka, klikając na ikonę "koszyk".

Jeśli Użytkownik chce dodać do koszyka kolejny produkt, wybiera przycisk "kontynuuj zakupy". Jeśli nie chcesz kupić kolejnego produktu, zaznacz liczbę produktów, które chcesz kupić. Zawartość koszyka można usunąć, klikając na przycisk "usuń - X". Aby sfinalizować ilość, należy kliknąć na ikonę "odśwież / odśwież koszyk". Następnie Użytkownik wybiera adres dostawy, a potem sposób dostawy/płatności.

Usługodawca akceptuje wyłącznie metody płatności kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności dostawcy usług finansowych, z którego usług korzysta Usługodawca. 

Użytkownik ma możliwość zrealizowania całkowitej wartości zamówienia na określone produkty w 5 tygodniowych ratach. W przypadku zakupu kilku produktów / zestawów, cena musi być zapłacona w jednej kwocie.

W przypadku płatności w 5 ratach tygodniowych, Użytkownik dokonuje zakupu w danym dniu tygodnia, płaci za pierwszą ratę po / jednocześnie z zakupem, a następnie zobowiązany jest do zapłaty za kolejną ratę w tym samym dniu tygodnia w ciągu kolejnych 4 tygodni. Użytkownik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, tj. nie reguluje danej raty najpóźniej w 5 dniu po terminie płatności, zaległa należność Usługodawcy staje się wymagalna w jednej wysokości w 6 dniu po terminie płatności, a Użytkownik zobowiązany jest do jej zapłaty na rzecz Usługodawcy wraz z opłatą za zwłokę. Opłata za zwłokę wynosi 10% ceny produktu/zestawu.

Jeżeli Użytkownik nie wywiąże się z obowiązku zapłaty, może to skutkować dezaktywacją konta Użytkownika i przekazaniem jego sprawy firmie windykacyjnej, jak również Usługodawca jest uprawniony do skorzystania z wszelkich innych środków prawnych i forum (spornych/niespornych).

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub braków w produktach lub cenach w sklepie internetowym, zastrzegamy sobie prawo do dokonania korekty. W takim przypadku poinformujemy klienta o nowych danych natychmiast po rozpoznaniu lub modyfikacji błędu. Użytkownik może wówczas ponownie potwierdzić zamówienie lub odstąpić od umowy.

Jeśli płatność została dokonana przed potwierdzeniem zamówienia, a zamówienie z jakiegokolwiek powodu nie może zostać zrealizowane, poinformujemy o tym Użytkownika tak szybko, jak to możliwe i zapewnimy zwrot dokonanej płatności tak szybko, jak to możliwe (ale w ciągu maksymalnie 30 dni).

Ostateczna kwota do zapłaty obejmuje wszystkie koszty, którymi Klient został obciążony na podstawie podsumowania zamówienia i listu potwierdzającego. Użytkownik otrzymuje fakturę w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki przed kurierem przy odbiorze, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktów lub opakowania zobowiązany jest do żądania sporządzenia protokołu, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki. Późniejsze reklamacje bez protokołu nie będą przyjmowane przez Usługodawcę! Paczki będą dostarczane w dni robocze w godzinach 24-72.

Jeżeli Usługodawca nie otrzyma kwoty do zapłaty od Użytkownika, może skontaktować się z Użytkownikiem na znane mu dane kontaktowe - przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci wynagrodzenia w ciągu 14 dni od złożenia Zamówienia, wówczas jego zamówienie uważa się za nieudane, a zawarta umowa ulega rozwiązaniu i Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wysłanego już produktu Usługodawcy - na własny koszt.

Po wprowadzeniu danych Użytkownik może wysłać swoje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku "wyślij zamówienie". Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamówienie rodzi obowiązek zapłaty.

Po wysłaniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma tego potwierdzenia w oczekiwanym terminie, w zależności od rodzaju usługi, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od wysłania zamówienia przez Użytkownika, Użytkownik jest zwolniony z oferty lub zobowiązania umownego. Zamówienie i jego potwierdzenie uważa się za otrzymane przez Usługodawcę lub Użytkownika w momencie, gdy stanie się ono dla niego dostępne. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za potwierdzenie, jeżeli potwierdzenie nie dotrze na czas, ponieważ Użytkownik podczas rejestracji podał nieprawidłowy adres e-mail lub nie jest w stanie odebrać wiadomości z powodu zapełnienia przestrzeni dyskowej należącej do jego konta.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenie, o którym mowa w poprzednim punkcie, powoduje zawarcie umowy. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zamówionego produktu.

Realizacja zamówień

Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy (09.00 - 17.00). Złożenie zamówienia jest możliwe o każdej porze, jednak w przypadku złożenia zamówienia po godzinach pracy, zostanie ono zrealizowane w następnym dniu roboczym. W każdym przypadku dział obsługi klienta Usługodawcy potwierdzi drogą elektroniczną, kiedy będzie mógł zrealizować zamówienie.  

Usługodawca stara się realizować zamówienia średnio w ciągu 4 dni roboczych od zawarcia umowy (ogólny termin realizacji). Dostawa Produktu jest możliwa wyłącznie na terytorium kraju, którego dotyczy działalność sprzedażowa serwisu internetowego, którego dotyczy zamówienie.

Na podstawie zamówienia i potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zgodnie z którą Usługodawca zobowiązany jest do przeniesienia własności rzeczy (zamówionego produktu), zapłaty ceny zakupu i przejęcia rzeczy. Własność zamówionego produktu jest przenoszona na Użytkownika (klienta) jednocześnie z całkowitą zapłatą ceny zakupu. 

Jeżeli Użytkownik kwalifikuje się jako konsument w rozumieniu prawa, ryzyko szkody przechodzi na Użytkownika w momencie objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią. W innych przypadkach, jeżeli przewoźnik został powierzony przez Użytkownika i nie został on polecony przez Usługodawcę, ryzyko szkody przechodzi na Użytkownika już w momencie dostarczenia produktu do przewoźnika.

Jeżeli Użytkownik kwalifikuje się jako konsument w rozumieniu prawnym, Usługodawca jest zobowiązany, o ile nie uzgodniono inaczej, do udostępnienia rzeczy kupującemu (Użytkownikowi) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

W przypadku zwłoki Usługodawcy, Użytkownik ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin. Jeżeli Usługodawca nie wywiąże się z umowy w dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli
a) Usługodawca odmówił wykonania umowy; lub

b) umowa powinna była zostać wykonana w umówionym terminie, a nie w innym, uzgodnionym przez strony lub wynikającym z rozpoznawalnego celu usługi.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik może odstąpić od umowy i zwrócić zamówiony produkt w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu bez podania przyczyn.

Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle swoje oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania produktu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie lub telefonicznie na jeden z numerów kontaktowych Usługodawcy. W przypadku odstąpienia od umowy w formie pisemnej, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. W przypadku zawiadomienia drogą pocztową, decyduje data nadania, a w przypadku poczty elektronicznej - godzina wysłania wiadomości e-mail.  W przypadku zgłoszenia telefonicznego, decyduje godzina zgłoszenia telefonicznego. W przypadku sprzedaży i zakupu kilku produktów, jeżeli dostawa każdego produktu następuje w różnym czasie, Użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania ostatniego dostarczonego produktu lub produktu składającego się z kilku partii lub sztuk.

Termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania produktu przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Użytkownik może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia otrzymania produktu.

Koszt zwrotu produktu musi ponieść Użytkownik, Usługodawca nie ponosi tego kosztu. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi innymi kosztami niż koszt zwrotu produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku produktu nieprefabrykowanego, który został wytworzony według instrukcji Użytkownika lub na jego wyraźne życzenie, a także w przypadku produktu wyraźnie dopasowanego do osoby Użytkownika.

Usługodawca po zwrocie i sprawdzeniu produktu zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w możliwie najkrótszym terminie (jednak nie dłuższym niż 30 dni), w tym opłatę za dostarczenie produktu do Użytkownika, jeżeli produkt jest w stanie nowym. Jeżeli produkt zostanie zwrócony Usługodawcy w stanie używanym, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakiejkolwiek kwoty.

Przy dokonywaniu zwrotu wykorzystamy tę samą metodę płatności, którą dokonano pierwotnej transakcji.

Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot uważa się za dokonany w terminie, jeżeli Użytkownik wyśle produkt przed upływem terminu (nie musi więc on wpłynąć w ciągu 14 dni).

Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi dodatkowych kosztów wynikających z wyboru środka transportu innego niż najtańszy standardowy środek transportu oferowany przez Usługodawcę.

Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu zwrotu towaru (towarów) lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania: pod uwagę brana jest wcześniejsza z tych dwóch dat.

Raty

Składając zamówienie, Kupujący jest świadomy, że płatność ratalna jest wiążąca. W przypadku nieuregulowania należności, kupujący zobowiązany jest do zapłaty w formie ratalnej w terminie 10 dni. O ile w dalszym ciągu istnieją jakiekolwiek zaległości w uregulowaniu należności, zostaną one przekazane naszemu partnerowi zajmującemu się zarządzaniem wierzytelnościami. Koszty zarządzania długiem pokrywa kupujący.

Pozostałe postanowienia

Podczas składania zamówienia Użytkownik musi podawać wyłącznie swoje dane zawierające prawdziwe, aktualne i niezbędne informacje, aktualizować je w razie potrzeby oraz współpracować z Usługodawcą w celu jego realizacji. 

Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób obraźliwy i zakłócający pracę Usługodawcy oraz innych użytkowników. Zabronione jest zamieszczanie podczas korzystania z Serwisu treści zabronionych przez prawo, w szczególności treści naruszających prawa autorskie lub prawa do prywatności osób trzecich.

Jeżeli Usługodawca lub inna osoba znajdująca się w jego obszarze zainteresowania wykona nieprawidłowo czynności związane ze sprzedanym produktem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa miejsca złożenia zamówienia, która to odpowiedzialność może być różna w poszczególnych stanach. Jeśli klient jest konsumentem, więcej informacji na temat jego praw konsumenckich i możliwości dochodzenia roszczeń można znaleźć pod następującymi adresami:

....

Dla naszej firmy zadowolenie Użytkownika jest sprawą nadrzędną, wszelkie zastrzeżenia, reklamacje i uwagi związane z Usługą staramy się rozpatrywać i rozwiązywać w sposób elastyczny, szybki i przyjazny dla Użytkownika, dlatego w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, reklamacji lub uwag związanych z Usługą prosimy o kontakt w pierwszej kolejności. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług można zgłaszać na następujące dane kontaktowe: .... Rekomendujemy, aby Użytkownik wskazał w reklamacji: informacje i okoliczności związane z jego reklamacją, jego potrzebę oraz dane kontaktowe - może to przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Więcej informacji na temat praw Użytkownika można uzyskać pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi.

Treści zamieszczane lub publikowane przez Usługodawcę i / lub jego partnerów na stronach internetowych wymienionych na wstępie, w szczególności treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe, grafiki i oprogramowanie, a także elementy oprogramowania i bazy danych, są chronione prawem i stanowią własność Usługodawcy, lub jego partnera. Użytkownik jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z tych treści, jednakże korzystanie to może odbywać się wyłącznie w celach osobistych i tylko zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, inne wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną, uprzednią i pisemną zgodą właściciela praw. Użytkownik nie jest uprawniony, poza zakresem dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, do tłumaczenia, adaptacji, zmiany układu lub innej modyfikacji wszystkich takich treści, a także do wykorzystywania powyższych w celach zarobkowych.

Więcej informacji na temat zarządzania danymi przez Usługodawcę można znaleźć w Polityce Prywatności.

Usługodawca w trakcie swojej działalności podejmuje wszelkie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpiecznego działania i ograniczenia ryzyka, jednakże nie można z całkowitą pewnością wykluczyć typowych zagrożeń związanych z transmisją danych przez Internet w trakcie korzystania z Serwisu, takich jak utrata danych czy nieuprawniony dostęp. Korzystanie z Usługi - w tym złożenie Zamówienia - może wiązać się z kosztami transmisji danych w zależności od pakietu taryfowego dostawcy usług internetowych, z którego korzysta Użytkownik.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące w miejscu złożenia Zamówienia. Jeżeli te przepisy prawne przewidują korzystniejsze dla Użytkownika zasady niż niniejsze OWH, to automatycznie zastąpią one odpowiednie postanowienia niniejszych OWH.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych OWH stanie się niezgodne z prawem lub nieważne z jakiegokolwiek innego powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH.

Data wejścia w życie niniejszych OWH: 01/07/2021 r.

General terms and conditions

 

This General Terms and Conditions ((hereinafter: General Terms and Conditions, GTC) contains the conditions of the use of services (hereinafter: Service) engaged by the User (hereinafter: Client or User), available on the websites  https://uberpl.wearyourebrand.com, https://uberpt.wearyourebrand.com, https://uberes.wearyourebrand.com,https://ubernl.wearyourebrand.com, https://uberse.wearyourebrand.com operated by Delivery Tech OÜ (Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia ), e-mail: info@wearyourebrand.com, hereinafter: Operator or Seller). 

If you wish to be a customer of the options offered by our Webshop, please read our General Terms and Conditions carefully and use our services only if you agree with all its points and consider them binding on you, as the conditions for using the Service is the acceptance of this GTC by the User. 

Details of the Service provider

Name of the service provider: Delivery Tech OÜ, seat of the service provider: Keemia tn 4, 10616 Tallinn, Harju maakond, Estonia.

This Regulation shall be in force from 01/07/2021 and shall remain in force until its revocation. The Service provider is entitled to unilaterally amend the Regulation. By using the website, Users agree that all regulations relating to the use of the website will automatically apply to them. 

If the User accesses the website operated by the Service Provider or reads its content in any way - even if he / she is not a registered user of the website, he / she acknowledges that the provisions of the Regulations are binding on him / her. If the User does not accept the terms and conditions, he is not entitled to view the content of the website. 

The Service provider reserves all rights with regard to the website, any detail thereof and the content appearing on it, as well as the distribution of the website. It is prohibited to download, electronically store, process and sell the contents or any part of the content appearing on the website without the written consent of the Service provider. 

Registration / purchase 

By purchasing / registering on the website, the user declares that he / she has read and accepted the terms and conditions of these GTC and the Data Management Information published on the website, and consents to the data management. 

The User is obliged to provide his / her own, real data during the purchase / registration. In case of untrue or personally identifiable data provided during the purchase / registration, the resulting electronic contract is void. The Service provider excludes its liability if the User uses its services on behalf of another person with the data of another person. 

The Service provider shall not be liable for any delivery delays or other problems or errors that can be traced back to the data provided by the User incorrectly and / or inaccurately. 

The Service provider shall not be liable for any damages resulting from the User forgetting his / her password or becoming available to unauthorized persons for any reason not attributable to the Service provider. 

The range of products and services that can be purchased

The products shown can only be ordered online. The prices shown for the products are in PLN, they include the statutory VAT and the home delivery fee. There is no extra packing fee.

In the webshop, the Service provider indicates the name and description of the product in detail, and displays a photo of the products. The images displayed on the product data sheet may differ from the actual ones and may be used as illustrations. We are not responsible for any discrepancies due to the image displayed in the webshop and the actual appearance of the product. 

The Service provider is entitled to change the prices of the products, with the User being obliged to pay the price published when placing the order.. If a special price is introduced, the Service Provider will fully inform the Users about the special offer and its exact duration. Promotions, coupons and discounts only apply to full merchandise products! 

Order process

The User can start the purchase by logging into his User account and then navigating to the webshop page. 

The User sets the number of product, products to be purchased. 

The User adds the selected products to the cart. Users can view the contents of the cart at any time by clicking on the “cart” icon. 

If the User wants to add another product to the cart, select the „continue shopping” button. If you do not want to buy another product, check the number of products you want. You can delete the contents of the cart by clicking on the „delete – X”. To finalize the quantity, click on the “refresh / refresh cart” icon. The User then selects the delivery address and then the delivery / payment method. 

The Service provider only accepts payment methods by credit or debit card through the secure payment system of the financial service provider used by the Service provider. 

The User has the opportunity to fulfill the total value of the order for certain products in 5 weekly installments. If you buy several products / sets, the price must be paid in one amount. 

In case of payment in 5 weekly installments, the User makes a purchase on a given day of the week, pays for the first installment after / simultaneously with the purchase, and then is obliged to pay for the next installment on the same day of the week in the next 4 weeks. The User does not fulfill his payment obligation, i.e. does not settle a certain installment no later than on the 5th day after the due date, the Service Provider’s outstanding claim becomes due in one amount on the 6th day after the due date, and the User is obliged to pay it to the Service Provider, which is to be paid together with a late fee. The late fee is 10% of the price of the product / set.

If the User fails to fulfill his payment obligation, this may result in the deactivation of the User’s account and the transfer of his case to the debt collection company, as well as the Service provider is entitled to use any other legal means and forum (litigation / non-litigation). 

If there are any errors or deficiencies in the products or prices in the webshop, we reserve the right to make corrections. In this case, we will inform the customer of the new data immediately after recognizing or modifying the error. The User can then confirm the order once more or withdraw from the contract. 

If the payment was made before the order was confirmed and the order cannot be fulfilled for any reason, we will inform the User as soon as possible and we will ensure the refund of the completed payment as soon as possible (but within a maximum of 30 days). 

The final amount to be paid includes all costs charged to the Customer based on the order summary and confirmation letter. The User receives the invoice electronically by e-mail. The user is obliged to inspect the package before the courier upon delivery, and in case of any damage to products or packaging, he is obliged to request a report, in case of damage, he is not obliged to accept the package. Subsequent complaints without minutes will not be accepted by the Service provider! Packages will be delivered on working days between 24-72 hours. 

If the Service provider does not receive the amount to be paid by the User, he / she may contact the User at his / her known contact details - primarily by e-mail. If the User does not pay the consideration within 14 days after the submission of the Order, then his order is considered unsuccessful and the concluded contract is terminated and the User is obliged to return the product already sent to the Service Provider - at his own expense. 

After entering the data, the User can send his order by clicking on the “send order” button. The User acknowledges that the order gives rise to a payment obligation. 

The User will receive a confirmation e-mail after the order has been sent. If this confirmation is not received by the User within the expected time limit, depending on the nature of the service, but no later than within 72 hours from the sending of the User’s order, the User is released from the offer or contractual obligation. The order and its confirmation shall be deemed to have been received by the Service Provider or the User when it becomes available to him. The Service provider excludes its responsibility for the confirmation if the confirmation does not arrive on time because the User provided an incorrect e-mail address during the registration or is unable to receive a message due to the saturation of the storage space belonging to his account. 

The User acknowledges that the confirmation discussed in the previous point creates a contract. The User is obliged to take over the ordered product. 

Order processing and fulfillment

Orders are processed on working days, during working hours (09.00 - 17.00). It is possible to place an order at any time, but if the order is placed after business hours, it will be processed on the following business day. In all cases, the Service provider’s customer service will confirm electronically when it can fulfill your order.  

The Service provider strives to fulfill the orders within an average of 4 working days from the conclusion of the contract (general deadline for fulfillment). Delivery of the Product is only possible in the territory of the country to which the sales activities of the website affected by the order cover. 

Based on the order and the confirmation, a sales contract is concluded between the Service provider and the User, according to which the Service provider is obliged to transfer the ownership of the thing (ordered product), pay the purchase price and take over the thing. Ownership of the ordered product is transferred to the User (customer) at the same time as the full payment of the purchase price. 

If the User qualifies as a consumer in the legal sense, the risk of damage passes to the User when the User or a third party appointed by him takes possession of the product. In other cases, if the carrier has been entrusted by the User and the carrier has not been recommended by the Service provider, the risk of damage passes to the User already upon delivery to the carrier. 

If the User qualifies as a consumer in the legal sense, unless otherwise agreed, the Service provider is obliged to make the thing available to the buyer (User) without delay, but no later than within thirty days after the conclusion of the contract. 

In the event of a delay by the Service provider, the User is entitled to set an additional deadline. If the Service provider fails to perform within the additional deadline, the buyer is entitled to withdraw from the contract. 

 The User is entitled to withdraw from the contract without setting an additional deadline, if
a) the Service provider has refused to perform the contract; or 

b) the contract should have been performed at the agreed time of performance, and not otherwise, as agreed by the parties or because of the recognizable purpose of the service. 

 

Right of withdrawal

The User may withdraw from the contract and return the ordered product within 14 days from the receipt of the ordered product without giving reasons. 

The User exercises his right of withdrawal within the deadline if he sends his statement of withdrawal before the expiry of the 14th day from the receipt of the product. You can indicate this in writing or by phone at one of the Service provider’s contact details. In the case of a written withdrawal, it is sufficient to send the statement of withdrawal within 14 days. When notifying by post, the date of posting or, in the case of e-mail, the time of sending the e-mail shall prevail.  When signaling by telephone, the time of signaling by telephone shall prevail. In case of sale and purchase of several products, if the delivery of each product takes place at different times, the User may exercise the right of withdrawal within 14 days from the receipt of the last delivered product or product consisting of several lots or pieces. 

The period open for the exercise of the right of withdrawal expires after 14 days from the day on which the User or a third party other than the carrier designated by the User takes over the product. 

The User may exercise his right of withdrawal in the period between the date of concluding the contract and the date of receipt of the product. 

The cost of returning the product must be borne by the User, the Service provider does not bear this cost. In case of exercising the right of withdrawal, the User shall not be charged any costs other than the cost of returning the product. 

The right of withdrawal does not apply to the User in the case of a non-prefabricated product which has been produced on the basis of the User’s instructions or at his express request, or in the case of a product which has been clearly tailored to the person of the User. 

After returning and inspecting the product, the Service provider will refund the amount paid to the User as soon as possible (but within a maximum of 30 days), including the delivery fee for delivering the product to the User, if the product is in new condition. If the product is returned to the Service provider in used condition, the User is not entitled to a refund of any amount. 

When refunding, we will use the same payment method as the original transaction. 

The User is obliged to return the goods without undue delay, but no later than 14 days after sending the notice of withdrawal to the Service Provider. Returns are considered completed on time if the User sends the product before the deadline (so it does not need to be received within 14 days). 

The Service provider is not obliged to reimburse the User for the additional costs resulting from the choice of a mode of transport other than the cheapest standard mode of transport offered by the Service provider. 

The refund may be withheld by the Service provider until the goods (s) have been returned or the User has provided proof that they have been returned: the earlier of the two dates shall be taken into account. 

Installment

By placement of order, the buyer is aware that the payment by installment is binding. In the event of any failure in the settlement of debt, the buyer shall pay by installment within a period of 10 days. Insofar as any settlement of outstanding debt still exist, the debt will be transferred to our debt management partner. The costs of the debt management will be covered by the buyer.

Other provisions

During the order, the User must provide only his / her data containing real, up-to-date and necessary information, update them if necessary, and cooperate with the Service provider in order to fulfill it. 

It is forbidden to use the Services abusively and in such a way as to interfere with the operation of the Service provider and other users. It is prohibited to post content that is prohibited by law, in particular content that infringes the copyrights or privacy rights of third parties, while using the Service. 

If the Service provider, or another person within its area of ​​interest, performs incorrectly in connection with the sold product, the Service provider is liable under the law of the place of order, which liability may differ from state to state. If the customer is a consumer, you can find more information about his consumer rights and the possibilities of claim enforcement at the following contacts: 

….

For our company, the User’s satisfaction is primary, we try to handle and resolve any objectionss, complaints or remarks related to the Service in a flexible, fast and user-friendly way, so please contact us for the first time in case of any objections, complaints or remarks related to the Service. Complaints regarding the provision of the Services may be submitted to the following contact details: .... We recommend that the User indicates in the complaint: information and circumstances related to his complaint, his need, and contact information - this may speed up the handling of the complaint. 

You can find out more about the User’s rights at the above-mentioned contact details. 

Content uploaded or published by the Service provider and / or its partners on the websites mentioned in the introduction, in particular copyrighted, trademarked content, trademarks, graphics, and software, as well as software elements and databases, is protected by law and owned by the Service provider, or its partner. The User is entitled to use these contents free of charge, however, the use may only be for personal purposes and only in accordance with the purpose of the Service, other uses are only permitted with the express, prior and written approval of the right holder. The User is not entitled, in addition to the scope permitted by the applicable legislation, to translate, adapt, change the layout or otherwise modify all such content, and to use the above for profit-oriented purposes. 

You can find more information about the data management performed by the Service provider in the Privacy Policy.

During its operation, the Service provider takes all reasonable technical and organizational measures to ensure safe operation and reduce risks, however, the typical risks of data transmission via the internet during the use of the Service, such as data loss or unauthorized access, cannot be ruled out with absolute certainty. The use of the Service - including the submission of the Order - may involve data transfer costs depending on the tariff package of the internet service provider used by the User. 

In matters not regulated in these GTC, the provisions of the legislation governing the place of order shall apply. If these legal regulations prescribe more favorable rules for the User than these GTC, they will automatically replace the relevant provisions of these GTC. 

Should one or more provisions of these GTC become illegal or invalid for any other reason, the validity of the remaining provisions of these GTC shall not be affected. 

Date of entry into force of these GTC: 01/07/2021