-1 ILOŚĆ PRODUKTÓW W KOSZYKU

Regulamin

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZAKUPÓW

 

Wstęp

 

Jesteśmy firmą o nazwie Wear Your Brand FZC, zarejestrowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pod numerem (). Siedziba naszej fimy mieści się w Centrum Biznesowym, w Budynku Al Smookh, w części UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain, z adresem mailowym: info@wearyourbrand.com

 

Aspekty Prawne

 

Przedstawiamy warunki, na postawie których sprzedajemy Ci nasze Towary. Zamawiając którykolwiek z tych produktów automatycznie zgadzasz się z naszymi zasadami i warunkami. Zamawiając nasze produkty zgadzasz się także na przetrzeganie tych zasad. Aby zamówić produkty z naszej strony musisz być w stanie zaakceptować naszą umowę, mieć ukończone 18 lat, oraz korzystać z akceptowanej przez nas karty kredytowej, lub debetowej (oraz być jej posiadaczem).  

 

Interpretacja

 

Za konsumenta uważa się osobę, która w całości, lub w części działa w sposób niezwiązany ze swoją działalnością biznesową, lub zawodową; 

Umowa, to porozumienie zawarte między Tobą, a naszą firmą w celu dostarczenia Produktów; 

Miejsce dostawy, to budynek, lub lokalizacja wskazana przez Zamawiającego w celu dostarczenia Produktów, które musi być zgodne z tym na Zamówieniu; 

Nośnik Trwały odnosi się do dokumentu papierowego, e-maila, lub innego środka, który może zostać wysłany bezpośrednio do Zamawiającego, dotyczący zamówionego i wysłanego produktu, stanowiący dowód zakupu i umożliwiający prześledzenie historii zamówienia; 

Produkt to przedmiot reklamowany na naszej stronie internetowej, który dostarczamy do zamawiającego na podstawie numeru i opisu, który widoczny jest na Zamówieniu; 

Zamówienie to zamówienie Klienta od Dostawcy zrealizowane krok po kroku na naszej Stronie; 

Polityka Prywatności oznacza zasady korzystania z poufnych i prywatnych informacji, otrzymanych przez naszą Stronę;  

Strna internetowa to nasza strona www.uber.wearyourbrand.com na której prezentujemy nasze Produkty. 

 

Opis Produktów

Opisy naszych Produktów znajdują się na naszej stronie, w katalogach, ulotkach i w innych miejscach reklamowych. Opisy te służą przybliżeniu klientowi jak wygląda produkt i mogą nieco odbiegać od faktycznego wyglądu produtków.  

W przypadku, kiedy produkt jest przygotowywany na Twoje specjalnie zamówienie, jesteś zobowiązany do tego, aby wszelkie informacje przekazane nam, były dokładne i takie jak chcesz. 

Wszystkie produkty widoczne na naszej stronie są dostepne. 

Możemy zmieniać czasem wygląd naszych produktów jeśli będzie wymagało tego prawo, lub przepisy bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach zostaniesz poinformowany. 

 

Polityka Prywatności

Wszystkie informacje są wykorzystywane przez nas w oparciu o Politykę Prywatności. 

Dajemy sobie prawo do kontaktu z Tobą drogą mailową, lub inną ścieżką komunikacyjną w celu uzyskania Twojej zgody na ten fakt. 

 

Składanie zamówień

 

Opis produktów na naszej stronie nie stanowi automatycznie umowy sprzedaży Produktów. Kiedy Zamówienie zostanie złożone, mamy prawo do jego wstrzymania z różnych powodów i poinformujemy Cię o powodzie opóźnienia. 

Proces realizacji zamówienia dostępny jest na naszej stronie. Każdy krok jest widoczny, dzięki czemu jesteś informowany o ewentualnych błędach przed dostawą Zamówienia. W Twoim interesie leży upewnienie się, czy zamówienie zostało złożone poprawnie. 

Umowa na realizację zamówienia zostanie skonstruowana w momencie otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail potwierdzającym Zamówienie (Potwierdzenie Zamówienia). Upewnij się, że Potwierdzenie Zamówienia jest kompletne i poprawne i poinformuj nas niezwłocznie o ewentualnych błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w zamówieniu złożonym przez Ciebie. Składając zamówienie i potwierdzając jego realizację, potwierdzasz jednocześnie, że wszystkie informacje są poprawne (w Potwierdzeniu Zamówienia). Otrzymasz Potwierdzenie Zamówienia jak najszybciej będzie to możliwe, ale nie później, niż po otrzymaniu Produktów wg Umowy. 

Każda oferta ważna jest u nas 1 dzień do daty jej wprowadzenia, chyba że zdecydujemy się usunąć ją wcześniej. 

Po wprowadzeniu zamówienia niemożliwe są żadane zmiany w Umowie dotyczące opisu Produktów, Opłat, lub innych rzeczy, chyba, że są to zmiany na piśmie za zgodą Klienta i Dostawcy. 

Zakładamy, że Zasady i Warunki dotyczące Umowy są dla Ciebie jasne jako Konsumenta. Jeśli tak nie jest, prosimy o kontakt w celu zmienienia umowy na warunki, które mogą być dla Ciebie odpowiedniejsze i korzystniejszcze także dla nas. 

 

Ceny i płatności

 

Cenę Produktów, a także koszta dodatkowej dostawy, oraz inne koszta widoczne na naszej strony możemy ustalić także na piśmie.

Ceny i koszta zawierają podatek VAT aktualny w momencie składania zamówienia. 

Jesteś zobowiązany do opłacenia zamówienia kartą kredytową, lub debetową, podając szczegóły zamówienia, a my zaakceptujemy tę płatność natychmiast, lub też przed wysyłką. 

 

Ryzyko i jego typy

 

Ryzyko zniszczenia, lub zagubienia Produtku przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia Towaru.

Dopóki Towary nie zostanie opłacony przez Ciebie w całości nie jesteś właścicielem Towaru. Jeśli płatność jest niekompletna, lub też dowiemy się o Twojej niewypłacalności, mamy prawo anulować zamówienie i dostawę, oraz korzytać z Produktów zamówionych przez Ciebie, oraz zarządać ich zwrotu.

 

Adekwatność produktu

 

Mamy obowiązek dostarczyć Ci Towar zgodny z Umową, ale też możemy tego nie zrobić jeśli produkt nie spełni pewnych wymogów.

Podczas Dostawy Towar:

 a.będzie najlepszej jakości;

 b. będzie wykonany w sposób nienaganny, oraz zgodny ze swoim przeznaczeniem, do jakiego go zamówiłeś (chyba wg Twojego osądu tak nie będzie), oraz będzie odpowiedni do wykonywania w nim czynności tak jak w kontrakcie; oraz 

 c. będzie zgodny z opisem.

Wadą nie będzie to, że Towar nie będzie spełniał swojej funkcji w połączeniu z Twoimi materiałami.

 

Współ- i podwykowancy

 

Każda ze stron może przenieść zyski wynikające z Umowy, oraz zobowiązania. Dostawca będzie w stanie pomóc tej osobie w realizacji jej zamówień, jeśli będzie taka potrzeba. 

 

Okoliczności dotyczące kontroli z którejś ze stron

 

W przypadku jakiegikolwiek fiaska z którejkolwiek ze stron:

 a. strona poinformuje o ewentualnym niepowodzeniu tak szybko jak to możliwe; oraz

 b. strony zostaną zawieszone do odwołania, druga strona z kolei zachowa spokój wobec faktu, że niektórych przeciwności nie można było przewidzieć, ale nie spowodują one tego, że zamówienie zostanie przez stronę anulowane. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za: (i) zachowania nieuczciwe lub zaniechania; lub (ii) śmierć, lub uszkodzenia ciała wynikające z zaniedbań Dostawcy. W związku z tym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za (i) zaginięcie paczki, którego żadna ze stron nie była w stanie przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, lub (ii) Towary zostaną przekazane komuś innemu, kto nie będzie z nich zadowlony – Dostawca ufa, że Towar zomówiony przez Odbiorcę będzie służył tylko i wyłącznie Odbiorcy.  


 

Odstąpienie od umowy i anulacja

 

Możesz wycofać się z Zamówienia zanim Umowa zostanie zawarta, jeśli po prostu zmieniłeś zdanie, bez podawania żadnego powodu, ani bez żadnego ryzyka. 

Nasza umowa jest umową na dystans (tak jak jest to zdefiniowane powyżej), zatem posiada możliwość odstąpienia od niej (Prawa do odstąpienia od Umowy). Prawa od Odstąpienia od Umowy nie dotyczą następujących towarów w konkretnych sytuacjach: 

 a. produktów żywnościowych, napoi, oraz innych produktów spożywczych, które mają być spożywane w konkretnych miejscach;

 b. produktów wykonywanych na życzenie, lub silnie spersonalizowanych;

 c. produktów, które mogą się zepsuć, lub też ich data przydatności do spożycia jest krótka.

Ponadto, odstąpienie od Umowy może mieć miejsce w następujących okolicznościach:

 a. w przypadku, gdy zamówione towary zostaną w sposób nierozerwalny poczłączone u Dostawcy z produktami niebędącymi przedmiotem zamówienia. 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Tak jak stanowią powyższe Zasady i Warunki, masz prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podawania żadnego powodu. 

Okres anulacji zamówienia wygasa po 14 dniach od dnia kiedy Ty, lub osoba trzecia przez Ciebie wskazana weszła w posiadanie Towaru. W umowie mowa jest o możliwości rezygancji z zamówienia w ciągu 14 dni od pierwszej dostawy. 

W celu wdrożenia procesu anulacji zamówienia, musisz poinformować nas o swojej decyzji niezwłocznie (wiadomością wysłaną pocztą, faksem, w e-mailu). Możesz także użyć formularza anulacji, ale nie jest to obowiązkowe. Zawsze jednak musisz mieć dowód na anulację zamówienia, zatem warto jednak skorzytać z formularza załączonego do zamówienia. 

Możesz także wypełnić formularz anulacji, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.uber.wearyourbrand.com. Jeśli skorzystasz z tej możliwości, niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. 

W celu zachowania okresu na rezygnację z zamówienia, wystarczy wysłanie nam dokumentu potwierdzającego, kiedy owa anulacja miała miejsce. 

 

Efekt anulacji zamówienia 

 

Wyłączając przypadki wymienione powyżej, w momencie anulacji zamówienia, zobowiązujemy się do zwrotu wszytkich poniesionych przez Ciebie kosztów, w tym kosztów dostawy (chyba, że wybrałeś opcję dostawy inną, niż najtańsza oferowana przez nas forma). 

 

Obniżenie kosztów za Towary

 

Dajemy sobie prawo do obniżenia wartości Produktów w momencie gdy utrata ich jakości jest wynikiem złego obchodzenia się z produktem przez Ciebie (np poprzez złe przechowywanie, lub korzystanie z produktów w sposób niezgodny z przeznaczeniem). Wynika to z faktu, że ponosisz w tym przypadku odpowiedzialność za utratę jakości produktów. 

 

Termin na zwrot kosztów

 

Jeśli nie będziemy odbierali Produktów od Ciebie, dokonamy zwrotu kosztów w trybie natychmiastowym: 

 a. w ciągu 14 dni od chwili, kiedy towar przec Ciebie wysłany do nas dotrze, lub 

 b. (wcześniej) niż 14 dni jeśli otrzymamy od Ciebie potwierdzenie nadania do nas towaru. 

Jeśli zaoferowaliśmy Ci odbiór Produktów, lub też Produkty nie zostały dostarczone, dokonamy zwrotu kosztów w trybie natychmiastowym, ale nie poźniej, niż w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od Umowy. 

Zwrot zostanie dokonany w ten sam sposób, w jaki opłaciłeś zamówienie, chyba, że wyraźnie zażyczysz sobie, aby było inaczej; w żadnym jednak wypadku nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów tego zwrotu. 

 

DOSTAWA I ZWROTY

 

Dostawa

 

Zobowiązujemy się dostarczyć Towar na Adres Dostawy podany przez klienta w podanym przez nas czasie lub w czasie ustalonym z klientem, dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to bez żadnych opóźnień, zaznaczamy jednak, że możemy dostarczyć Towar nie później, niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy.

W każdej chwili, z przyczyn niezależnych od Ciebie, jeśli Towar nie zostanie przez nas dostarczony (przy zachowaniu wszelkich zasad) możesz uznać Umowę za zakończoną jeśli:

 a. odmawiamy dostawy Towaru, pomimo uprzednich ustaleń w Umowie, w której widnieje zapis, że Towar ma być dostarczony w konkretnym terminie, lub 

 b. gdy nie dostarczyliśmy Towaru, także wtedy kiedy ustaliłeś z nami kolejny termin dostawy, po upływie którego dostawa również nie nastąpiła. 

W momencie kiedy Umowa zostanie zerwana, (przy zachowaniu wszelkich zasad) zwrócimy Ci koszta zawarte w Umowie.  

Jeśli zdajesz sobię sprawę z możliwości odstąpienia od Umowy, ale nie zrobisz tego, nie przysługuje Ci prawo do anulowania Zamówienia na Towary, a jeśli odstąpisz od Umowy (przy zachowaniu wszelkich zasasad) zwrócimy Ci pieniądze za Towary zgodnie z Umową. Jeśli Towar zostanie do Ciebie dostarczony, musisz go zwrócić, lub poprosić nas o odebranie Towaru, za co poniesiemy koszt. 

Jeśli Towary tworzą wspólną całość (całość jako grupa produktów połączonych tym samym motywem) nie możesz odrzucić jednego z tych produktów, bez usunięcia całego zamówienia na wszystkie produkty z zamówienia. 

Nie dostarczamy towarów za granicę. Jednakże jeśli jednak zdecydujemy się na dostarczenie zamówienia za granicę, wówczas będziesz zobowiązany pokryć wszystkie koszta dodatkowe związane z taką przesyłką. 

Wyrażasz zgodę, na to, że niektóre Towary mogą być przez nas dostarczane na raty, może to wynikać z braków na magazynie, zapewniamy jednak, że nie zostaniesz obciążony za to dodatkowymi kosztami. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz w stanie odberać Towaru w Miejscu Dostawy, możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania towaru przed ponownym dostarczeniem.

Towar stanie się Twoją własnością i będziesz ponosił za niego odpowiedzialność w momencie dostawy. Doradzamy sprawdzenie zawartości paczki przed odbiorem Towaru. 

 

Zwrot towarów

Jeśli otrzymałeś Towar z zamówienia, które anulowałeś, jesteś zobowiązany do odesłania nam tych Produktów jak najszybciej i nie poźniej, niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy anulowałeś zamówienie. Termin zwrotu zostanie zachowany, jeśli Towar dojdzie do nas w ciągu 14 dni. Zgadzasz się także na pokrycie kosztów przesyłki. 

W celu wyjaśnienia Praw do Anulacji zamówienia:

 a. Umowa na dystans zostaje zawarta między dostawcą a odbiorcą za porozumieniem stron i z zachowaniem zasad wynikających ze świadczenia usług na odległość, oraz stosowania odpowiednich środków komunikacji, podczas trwania śwaidczenia usługi, czyli do czasu dostarczenia towaru;

 b. umowa sprzedaży oznacza umowę na mocy której dostawca zgadza się na dostarczenie produktu i na przeniesienie własności na zamawiającego, zamawiający z kolei zgadza się na poniesienie kosztów z tym związanych, które zawierają cenę produktu, oraz usług temu towarzyszących.