Dostawa i Zwroty

DOSTAWA I ZWROTY

 

Dostawa

 

Zobowiązujemy się dostarczyć Towar na Adres Dostawy podany przez klienta w podanym przez nas czasie lub w czasie ustalonym z klientem, dołożymy wszelkich starań, aby odbyło się to bez żadnych opóźnień, zaznaczamy jednak, że możemy dostarczyć Towar nie później, niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy.

W każdej chwili, z przyczyn niezależnych od Ciebie, jeśli Towar nie zostanie przez nas dostarczony (przy zachowaniu wszelkich zasad) możesz uznać Umowę za zakończoną jeśli:

 a. odmawiamy dostawy Towaru, pomimo uprzednich ustaleń w Umowie, w której widnieje zapis, że Towar ma być dostarczony w konkretnym terminie, lub 

 b. gdy nie dostarczyliśmy Towaru, także wtedy kiedy ustaliłeś z nami kolejny termin dostawy, po upływie którego dostawa również nie nastąpiła. 

W momencie kiedy Umowa zostanie zerwana, (przy zachowaniu wszelkich zasad) zwrócimy Ci koszta zawarte w Umowie.  

Jeśli zdajesz sobię sprawę z możliwości odstąpienia od Umowy, ale nie zrobisz tego, nie przysługuje Ci prawo do anulowania Zamówienia na Towary, a jeśli odstąpisz od Umowy (przy zachowaniu wszelkich zasasad) zwrócimy Ci pieniądze za Towary zgodnie z Umową. Jeśli Towar zostanie do Ciebie dostarczony, musisz go zwrócić, lub poprosić nas o odebranie Towaru, za co poniesiemy koszt. 

Jeśli Towary tworzą wspólną całość (całość jako grupa produktów połączonych tym samym motywem) nie możesz odrzucić jednego z tych produktów, bez usunięcia całego zamówienia na wszystkie produkty z zamówienia. 

Nie dostarczamy towarów za granicę. Jednakże jeśli jednak zdecydujemy się na dostarczenie zamówienia za granicę, wówczas będziesz zobowiązany pokryć wszystkie koszta dodatkowe związane z taką przesyłką. 

Wyrażasz zgodę, na to, że niektóre Towary mogą być przez nas dostarczane na raty, może to wynikać z braków na magazynie, zapewniamy jednak, że nie zostaniesz obciążony za to dodatkowymi kosztami. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz w stanie odberać Towaru w Miejscu Dostawy, możemy obciążyć Cię kosztami przechowywania towaru przed ponownym dostarczeniem.

Towar stanie się Twoją własnością i będziesz ponosił za niego odpowiedzialność w momencie dostawy. Doradzamy sprawdzenie zawartości paczki przed odbiorem Towaru. 

 

Zwrot towarów

Jeśli otrzymałeś Towar z zamówienia, które anulowałeś, jesteś zobowiązany do odesłania nam tych Produktów jak najszybciej i nie poźniej, niż w ciągu 14 dni od dnia, kiedy anulowałeś zamówienie. Termin zwrotu zostanie zachowany, jeśli Towar dojdzie do nas w ciągu 14 dni. Zgadzasz się także na pokrycie kosztów przesyłki. 

W celu wyjaśnienia Praw do Anulacji zamówienia:

 a. Umowa na dystans zostaje zawarta między dostawcą a odbiorcą za porozumieniem stron i z zachowaniem zasad wynikających ze świadczenia usług na odległość, oraz stosowania odpowiednich środków komunikacji, podczas trwania śwaidczenia usługi, czyli do czasu dostarczenia towaru;

 b. umowa sprzedaży oznacza umowę na mocy której dostawca zgadza się na dostarczenie produktu i na przeniesienie własności na zamawiającego, zamawiający z kolei zgadza się na poniesienie kosztów z tym związanych, które zawierają cenę produktu, oraz usług temu towarzyszących.

W każdym innym przypadku (zmiana produktu w związku z 6 miesięczną gwarancją) zgadzasz się, że będziesz musiał ponieść koszty zwrotu Towaru.

 

Delivery & Returns

Delivery

 

We will deliver the Goods, to the Delivery Location by the time or within the agreed period or, failing any agreement, without undue delay and, in any event, not more than 30 days after the day on which the Contract is entered into.
 

In any case, regardless of events beyond our control, if we do not deliver the Goods on time, you can (in addition to any other remedies) treat the Contract at an end if:

 a. we have refused to deliver the Goods, or if delivery on time is essential taking into account all the relevant circumstances at the time the Contract was made, or you said to us before the Contract was made that delivery on time was essential; or

 b. after we have failed to deliver on time, you have specified a later period which is appropriate to the circumstances and we have not delivered within that period.

If you treat the Contract at an end, we will (in addition to other remedies) promptly return all payments made under the Contract.

If you were entitled to treat the Contract at an end, but do not do so, you are not prevented from cancelling the Order for any Goods or rejecting Goods that have been delivered and, if you do this, we will (in addition to other remedies) without delay return all payments made under the Contract for any such cancelled or rejected Goods. If the Goods have been delivered, you must return them to us or allow us to collect them from you and we will pay the costs of this.

If any Goods form a commercial unit (a unit is a commercial unit if division of the unit would materially impair the value of the goods or the character of the unit) you cannot cancel or reject the Order for some of those Goods without also cancelling or rejecting the Order for the rest of them.

We do not generally deliver to addresses outsidethe country. If, however, we accept an Order for delivery outside that area, you may need to pay import duties or other taxes, as we will not pay them.

You agree we may deliver the Goods in instalments if we suffer a shortage of stock or other genuine and fair reason, subject to the above provisions and provided you are not liable for extra charges.

If you or your nominee fail, through no fault of ours, to take delivery of the Goods at the Delivery Location, we may charge the reasonable costs of storing and redelivering them.

The Goods will become your responsibility from the completion of delivery or Customer collection. You must, if reasonably practicable, examine the Goods before accepting them.

 

Returning Goods

 

If you have received Goods in connection with the Contract which you have cancelled, you must send back the Goods without delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate to us your cancellation of this Contract. The deadline is met if you send back the Goods before the period of 14 days has expired. You agree that you will have to bear the cost of returning the Goods.

For the purposes of these Cancellation Rights, these words have the following meanings:

 a. distance contract means a contract concluded between a trader and a consumer under an organised distance sales or service-provision scheme without the simultaneous physical presence of the trader and the consumer, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded;

 b. sales contract means a contract under which a trader transfers or agrees to transfer the ownership of goods to a consumer and the consumer pays or agrees to pay the price, including any contract that has both goods and services as its object.

In any other case (product change because of the 6-month warranty) you agree that you will have to bear the cost of returning the Good